Welkom bij De Iemenhof

Onze school is een openbare school en dus toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappijopvatting. Integendeel; de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen.

Onderwijs

Er gaat een wereld voor je open op De Iemenhof, elke dag weer!

Wij geloven in onderwijs en opvang dat flexibel inspeelt op individuele behoeften, waarbij actieve samenwerking met ouders en de lokale gemeenschap van Schoonebeek centraal staat. De maatschappij is aan verandering onderhevig.

Meer informatie
De Iemenhof

Ontdek onze locatie

Openbaar onderwijs

Meer info
Waar wij voor staan

Missie en visie

Omdat wij kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en eigentijds onderwijs en opvang willen aanbieden, streven we naar optimale toegankelijkheid voor alle kinderen. Dit geven wij vorm en inhoud vanuit de waarden open, samen en gelijkwaardig.

Lees verder
Op zoek naar een plek voor uw kind?

Neem gerust contact op en maak een afspraak!

Kom in contact